Mans LATRAPS

Lauksaimnieki sašutuši par limitu atcelšanu (Dienas bizness)

«Jau vairākus mēnešus runājām ar Zemkopības ministriju un norādījām, ka apstrādātas platības pieaug un lauksaimniekiem pietrūkst dīzeļdegvielas - īpaši pēc šīs vasaras ražas novākšanas laika. Esam ļoti nepatīkami pārsteigti, ka šo jautājumu ZM nav iekļāvusi budžeta pieprasījuma prioritātēs. Vai lauksaimnieku konkurētspēja vairs nav ZM prioritāte? Ar vienu roku kopīgi cīnāmies lai izlīdzinātu konkurences nosacījumus Eiropā, bet pašu mājās, liekam lauksaimnieku attīstībai šķēršļus?» sašutumu pauž Zemnieku Saeimas priekšsēdētājs Juris Lazdiņš.

Pēdējo gadu laikā bezakcīzes degvielas saņemšanai pieteikto platību skaits ir pieaudzis, bet piešķirtās degvielas kopapjoms saglabājies krīzes gados noteiktajā apjomā, informē Zemnieku saeima (ZSA) un Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija. Pēc spēkā esošajiem MK noteikumiem limits uz vienu ha ir 85,51 litrs. Šogad pieteiktās platības bezakcīzes dīzeļdegvielas saņemšanai ir 1,062 miljoni hektāri un katru gadu šī platība pieaug. Nacionālā attīstības plāna izvirzītā prioritāte lauksaimniecības jomā ir paaugstināt apsaimniekoto un lauksaimniecības ražošanā izmantoto zemi līdz 2 milj. ha. Tātad nepalielinot bezakcīzes dīzeļdegvielas apjomu, proporcionāli samazināsies limita apjoms uz ha. Esošais limits jau tā atsevišķās nozarēs sedz tikai vienu trešdaļu no nepieciešamā daudzuma, nemainot atbalsta apjomu kārtējo reizi tiek samazināta lauksaimnieku konkurētspēja salīdzinājumā ar citām valstīm. Citās Eiropas valstīs lauksaimniekiem nav ierobežojumi vai limiti bezakcīzes dīzeļdegvielas iegādei, ko izmanto lauksaimnieciskajā ražošanā.


Avots: Dienas Bizness