Mans LATRAPS

Lepojamies! Dibināta Ulda Caunes stipendija!

 

LEPOJAMIES! DIBINĀTA ULDA CAUNES STIPENDIJA!

 

Šodien, 21. augustā, esam saņēmuši priecīgu ziņu. Mūsu LATRAPS Biedra, Ulda Caunes,  vārdā dibinātā ''Vītola Fonda" stipendija.

Materiālu par mūsu Biedru sagatavojis Vītola fonds.

Zeme no cilvēka prasa. Bet zeme arī cilvēkam dod. Ne tikai graudus apcirknī,  bet arī prieku un gandarījumu par paveikto un apziņu par spēju ar savu darbu vairot labo – ne vien hektāru skaitu tīrumā, bet arī to līdzcilvēku skaitu, kuri, pateicoties tam, ko dāsni dāvājusi zeme, ir tikuši atbalstīti un  iedrošināti. Zemei vajadzīgi stipri vīri, un latvju zemnieks tāds allaž bijis – pamatīgs, skops vārdos, bet uzņēmīgs un nenogurdināms darbos.

Tāds ir arī Uldis Caune, kurš vairāk kā divdesmit piecus gadus veltījis savai zemei un tās kopšanai, savu mūžu raksturojot īsi: "Tā ir iznācis, un es domāju, ka tā ir labi…" Un viņam ir taisnība – tā tik tiešām ir labi, jo par to liecina ne tikai nemitīgi pieaugošie sasniegumi, bet arī darba biedru patiesi no sirds paustais vērtējums: ,,Uldis – savējais. Izpalīdzīgs. Saprotošs. Vienkārši- labs cilvēks, kurš gatavs atbalstīt ikkatru. Padomdevējs. Biznesā jūtas kā zivs ūdenī. Un vēlreiz – savējais…”

Uldis Caune saimnieko Sesavas pagasta Bērvircavā, ir zemnieku saimniecības Ivulla īpašnieks, lauksaimnieks, kas spējis attīstīt uzņēmējdarbību kā noturīgu, stabilu biznesu. Kalkulācijas, plānojot ražas un laikapstākļu savstarpējās kolīzijas, spēlē milzīgu lomu dažādos lēmumos ik dienas. Ulda Caunes uzņēmuma darbinieki savu priekšnieku uzlūko ar pateicību un lepnumu, jo viņš ar sirsnīgu vienkāršību paudis, ka būt zemniekam nav lamuvārds, bet uzņēmēja pats svarīgākais uzdevums ir būt godīgam – pret sevi un citiem, jo tikai tā var sagaidīt godīgumu pretī.

Zemnieku saimniecība Ivulla dibināta 1994. gadā, taču ar laukiem saistīta visa Ulda dzīve – šeit viņš dzimis, mācījies, veidojis savu dzīvi un attīstījis veiksmīgu biznesu. Šobrīd zemnieku saimniecība nodarbojas ar labības, rapša un lauku pupu audzēšanu, bet līdz 2007. gadam tika audzētas arī cukurbietes 400 ha platībā. Šobrīd tiek apsaimniekots vairāk par 2100 ha. 2016. gadā Jelgavas pašvaldība augstu novērtēja Ulda Caunes ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā novadā, pasniedzot Goda diplomu.

Tuvojas rudens, un tas ir tāds gaidīšanas laiks. Ir sagaidīta pirmā labības raža, savākts vasaras medus, gājputni gaida projāmdošanās zīmi, savukārt skolēni un studenti – jauna mācību gada sākumu. To vidū ir arī Vītolu fonda stipendiāti un, protams, arī ziedotāji, kuru pulkam nolēmis pievienoties arī uzņēmējs Uldis Caune, dibinot stipendiju jauniešu atbalstam augstākās izglītības iegūšanā.

Palīdzība jauniešiem mācīties un studēt man nav nekas jauns, pēc iespējas esmu jau iepriekš to darījis – esmu atbalstījis gan radiniekus, gan ikvienu,  kas lūdzis palīdzību. Uzskatu, ka izglītībai ir jābūt vienai no valsts svarīgākajām prioritātēm. Būšu gandarīts, ja mana nelielā palīdzība ļaus kādam jaunietim vai jaunietei  sasniegt savus mērķus. Uldis Caune

Uldis Caune ir krietns zemnieks, taisna ceļa gājējs – ar tādu redzējumu viņš vada arī savu uzņēmumu. Dibināt stipendiju, rūpēties par savas valsts nākotni - tā ir cieņas un mīlestības izrādīšana savai zemei.

Vītolu fonds

www.vitolufonds.lv

Priecājamies un lepojamies par Ulda Caunes par dibināto stipendiju!