Mans LATRAPS

Atgādinājums! Mēslošanas plāna kopsavilkuma iesniegšana.

 

2018. gada 12. oktobrī stājās spēkā grozījumi MK noteikumos Nr.834 “Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem”, kas nosaka, ka:

 lauksaimniekiem īpaši jutīgajā teritorijā mēslošanas plānu kopsavilkums par kārtējā gada faktisko ražu un faktiski izlietoto mēslojumu (līdz šim -par plānoto) VAAD jāiesniedz līdz 30. novembrim.

 Mēslošanas plānu kopsavilkumi VAAD jāiesniedz tikai elektroniski, t.i., izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS) vai parakstītus ar elektronisko parakstu.

 

Īpaši jutīgo teritoriju robežas ir Dobeles, Auces, Tērvetes, Jelgavas, Ozolnieku, Bauskas, Vecumnieku, Iecavas, Rundāles, Babītes, Mārupes, Olaines, Ķekavas, Baldones, Salaspils, Stopiņu, Ropažu, Garkalnes, Carnikavas, Saulkrastu, Sējas, Ādažu, Inčukalna, Siguldas, Krimuldas un Mālpils novada administratīvās teritorijas robežas, izņemot Vecumnieku novada Valles pagastu un Kurmenes pagastu, Krimuldas novada Lēdurgas pagastu, kā arī Jelgavas, Rīgas un Jūrmalas pilsētas administratīvās teritorijas robežu.