Mans LATRAPS

Sējumu apdrošināšana - pirmā pieredze

Sējumu apdrošināšana - pirmā pieredze

Kā jau iepriekš informējām, šogad LPKS "LATRAPS" kļuva aģents Vācijas savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvajai sabiedrībai - Vereinigte Hagel. Uzsākot sadarbību, piedāvājām apdrošināt sējumus pret krusas postījumiem. Šī gada 21. maijā – pirmais apdrošināšanas gadījums - krusas postījumi skāra rapša sējumus saimniecībai Dobeles novada Bikstu pagastā. Saimniecības īpašnieks konstatēja krusas bojājumus rapsim 2 laukos 8 ha apmērā. Pēc klienta paziņojuma šis fakts tika fiksēts apdrošināšanas programmā, atzīmējot postījumu skartos laukus, to atrašanās vietu un nozīmēta pirmā ekspertīze, lai  konstatētu postījuma apjomu (platību) un pakāpi (ražas samazinājumu).

2012. gada 6. jūnijā Latvijā veikt krusas postījumu ekspertīzi bija ieradušies Vācijas savstarpējās apdrošināšanas kooperatīva Vereinigte Hagel eksperti – diplomēti praktizējoši agronomi. Ekspertīzē piedalījās arī kooperatīva pārstāvji un pieaicinātie Latvijas eksperti.

Ar postījumu novērtēšanu pēc vācu kompānijas prasībām saprot - konstatēt, cik lielu platību un kurā augu attīstības stadijā ir skārusi krusa, kā arī cik liels ir ražas samazinājums (%), kas radies tās rezultātā.

Ražas samazinājums tiek aprēķināts balstoties uz izlases veidā paņemto kultūraugu paraugiem, saskaitot katram augam bojātos vai daļēji bojātos sānu zarus un galotni. Tad aprēķina katra mērījuma (vismaz 3 mērījumi un katrā mērījumā 10 inspicētie augi) vidējo aritmētisko postījumu apmēru katrā laukā.

Par nošķeltu centrālo galotni rapsim – ražas samazinājums 20%. Par nošķeltiem sānu zariem rapsim – ražas samazinājums 10%.  Ja galotne aizlauzta – ražas samazinājums 10-15%, bet aizlauztam sānu zaram – ražas samazinājums 5%. Visos mērījumos klāt ir saimniecības īpašnieks vai pilnvarotā persona.

Ja konkrēta lauka ražas samazinājums nepārsniedz 70% no pilnas ražas, tad eksperti apseko postījumu skartos laukus vēlreiz, pirms ražas novākšanas, t.i., kulšanas, lai pārliecinātos, vai iepriekš konstatētais ražas samazinājums ir atbilstošs uz ražas novākšanas brīdi. Tad tiek pielietota cita metodika, tiek skaitīts pākšu skaits un svērta sēklu masa.

Vērtēšanas metodika, kā arī pats process un apdrošināšanas kooperatīva pieeja šīm lietām, vēlreiz apliecināja par pareizu partnera izvēli.