Mans LATRAPS

Arvien jauni riski pret kuriem apdrošināt kultūraugus!

Piedāvājam vadošā Eiropas lauksaimnieku savstarpējās apdrošināšanas kooperatīva VEREINIGTE HAGEL (VH) produktus Latvijā jau 9. sezonu. VH turpina aktīvi pilnveidot produktu klāstu Latvijas lauksaimniekiem. 

Sekojot līdzi klimata pārmaiņām pilnveidoti pamatriski un attīstīti arvien jauni riski pret kuriem apdrošināt kultūraugus.   

Pamata produktus iespējams papildināt ar vairākiem papildus riskiem: katastrofāla sausuma, ilgstošu lietavu, pavasara salnu un uguns risku segumiem.  

Pilnveidoti Secufarm® pamata riski. Ja iepriekš pēc kultūraugu pilngatavības sasniegšanas segums bija spēkā tikai krusas riskam, tad apdrošinot 2021. gada ražu arī lietusgāžu un vētras segums darbojas augu pilngatavībā. 

Sākot ar 2020.  gada pavasara sezonu lauksaimniekiem ir iespēja apdrošināt sējumus pret tādiem papildriskiem kā sausums un ilgstošas lietavas Šogad apdrošināmo risku klāsts papildināts ar pavasara salnām, uguns risku.  

 Lauksaimniecībā, katastrofāla sausuma ietekmē, ir paredzami lieli ražas zudumi. Latvijā, vienīgi VH sausuma apdrošināšanas produkts sedz zaudējumus līdz 60% apmērā no plānotās ražas. Tas ir augstākais atlīdzības slieksnis no šobrīd tirgū piedāvātajiem.  

2018. gadā sausums bija aktuāls daudzviet Eiropā un Latvijā bija tikai maza daļa no postījumu skartās teritorijas.  

Starp lauksaimniekiem pastāv uzskats, ka meteo staciju tīkls ir nepietiekams, lai atspoguļotu reālo situāciju, taču pētījumi pierāda, ka tikai kaitēkļu un slimību ietekme uz skarto teritoriju var būt plašāka par sausuma skarto teritoriju. (skat. attēlu zemāk)  

  

Pasaulē pastāv dažādas sausuma aprēķinu metodes. VH izmanto Latvijas valsts Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) aprēķinātos indeksu rādītājus gan sausuma, gan pārmitru apstākļu noteikšanai.   

Sausumu nosaka pēc standartizētā nokrišņu daudzuma indeksa (Standardized precipitation index) (turpmāk – SPI) aprēķiniem. Tas ir rādītājs, kas raksturo sausuma un mitruma periodus. 

Šādam modelim ir vairākas priekšrocības:  

  • datus aprēķina no apdrošinātāja neatkarīga, valstiska organizācija,   

  • SPI indeksi ir publiski pieejami un tiem ir viegli sekot līdzi.  

Ar  šo gadu nokrišņu uzskaite tiek uzsākta jau ar 1. martu. (iepriekš aprīlī), līdz ar to mitruma deficītu būs iespējams konstatēt savlaicīgāk. Šādas izmaiņas ir būtiskas, īpaši, ja ziemā ir bijusi neliela sniega sega vai tās nav bijis vispār, kā arī tad, ja pavasaris iestājies strauji.