Mans LATRAPS

Transporta pakalpojumi

Lai uzlabotu ekonomiskās darbības rādītājus un konkurētspēju ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības (ELFLA) pasākumu "Lauku saimniecību modernizācija" finansējumu ir nopirktas divas Scania smagās automašīnas un piekabes.

Automašīnas domātas LPKS "LATRAPS" noliktavu apkalpošanai, kā arī klientiem piedāvājam transporta pakalpojumus un transporta loģistiku. Spējam piedāvāt konkurētspējīgas pārvadājumu cenas, attiecīgās informācijas sniegšanu kravu īpašniekiem.

Nodrošinam patstāvīgus kravu pārvadājumus, kā arī veicam vienreizējus pārvadājumus.

Kontaktpersona par transporta pakalpojumiem loģistikas speciālists Lauris Sniķers tel. 28657415

PDF pielikums