Mans LATRAPS

Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) vērš lauksaimnieku uzmanību !

Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) vērš lauksaimnieku uzmanību, ka daži minerālmēsli  (amonija-kalcija nitrāts, kalcija nitrāts, kālija nitrāts, nātrija nitrāts un, jo īpaši, amonija nitrāts) var tikt ļaunprātīgi izmantoti  kā sprāgstvielu prekursori , t.i., nelikumīgai sprāgstvielu izgatavošanai. Lai nepieļautu situācijas, kurās noziedzīgi orientētām personām iespējams piekļūt sprāgstvielu prekursoriem un mājas apstākļos pagatavojamu sprāgstvielu izejmateriāliem, VAAD,  sadarbībā ar Drošības policiju (DP), aicina lauksaimniekus, konstatējot aizdomīgas situācijas ar iepriekš minētajiem minerālmēsliem, ziņot DP Nacionālajam kontaktpunktam, bet, zādzības gadījumā— arī  vietējai policijas nodaļai.