Mans LATRAPS

VH LATVIJA kopā ar Jums jebkuros laikapstākļos jau desmito sezonu!

LAUKSAIMNIEKI JAUTĀ, NOZARES EKSPERTI ATBILD!

VEREINIGTE HAGEL (VH) ir vadošais lauksaimnieku savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvs Eiropas tirgū un piedāvā labākos noteikumus sējumu apdrošināšanai. 

LATRAPS ir noslēdzis sadarbības līgumu ar šo apdrošināšanas kooperatīvu un jau 10. sezonu darbojas kā VH aģents Latvijā.  

Šī raksta tapšanā piedalās nozares zinošākie, lauksaimniecības un sējumu apdrošināšanas nozares eksperti, kas pastāsta par apdrošināšanas tendencēm, aktuālo un nozīmīgo sējumu apdrošināšanā – Eiropā un Latvijā. 

Thomas Gehrke – VH valdes loceklis  

Lauksaimniecība ir nozare, kurā saražojamā produkcija ir tieši pakļauta laikapstākļiem.  Šī iemesla dēļ apdrošināšanai pret ražas samazinošiem riskiem būtu jābūt pašsaprotamai. Laiki, kad saimniecību īpašnieki rūpējās tikai par produkcijas realizāciju, ir sen pagājuši. Mūsdienās īpaši veiksmīgi ir uzņēmumi, kas tiek pārvaldīti holistiski jeb pievērš uzmanību visām jomām un faktoriem, jo ir svarīgi no katra hektāra iegūt labāko iespējamo. Tas palielina katra uzņēmuma uzņēmējdarbības brīvību – un arī riskus. Neseno zaudējumu gadījumu izvērtēšana parāda to, cik svarīga ir risku pārvaldība. Pērn zemnieku laukus Latvijā vasaras periodā smagi skāra krusas radītie zaudējumi un spēcīgs lietus rudens sējas laikā. Katru gadu aktuāls ir arī nelabvēlīgu ziemošanas apstākļu risks. Neskatoties uz globālo sasilšanu, stiprs sals un mainīgi ziemošanas apstākļi arī ir klimata pārmaiņu vēstneši. Krusa ir būtisks, bet jau sen nebūt ne vienīgais laikapstākļu drauds ražai. Tāpēc lauksaimnieki visā Eiropā izvēlas kompleksus apdrošināšanas risinājumus, jo klimata izmaiņu rezultātā arvien biežāka parādība ir, piemēram: salnas, ekstrēmi augstas temperatūras vai mitruma trūkums, kas mijās ar postošām lietusgāzēm.  Tas viss iespējams vienas sezonas laikā! 

Pēdējos gados ievērojami pieaugušas tehnikas, degvielas, mēslošanas un augu aizsardzības līdzekļu cenas. Tieši šo iemeslu pēc ir svarīgi nodrošināties pret ražas samazinošiem faktoriem – apdrošinoties!  Ja raža tiek zaudēta, ražošanas izmaksas paliek.  

Ar savu Secufarm produktu līniju VEREINIGTE HAGEL piedāvā visaptverošu aizsardzību arī lauksaimniekiem Latvijā, tādējādi palīdzot izvairīties no riskiem un to radītajām pastāvēšanas bažām.  

Vita Baumane – LATRAPS sējumu apdrošināšanas vadītāja  

Lauksaimniecības bizness ir pilnībā atkarīgs no laikapstākļu ietekmes. Kopš 2019. gada zaudējumu atlīdzību pieteikusi katra trešā saimniecība, savukārt pieteikto zaudējumu skaits ir vēl lielāks.  

Laika posmā no 2019. gada līdz 2021. gada  sezonai VH Latvija zemniekiem atlīdzībās izmaksājusi vairāk kā 8 miljonus eiro.  

Lauksaimnieki izvērtē un nodrošinās pret laikapstākļu radītajiem riskiem. Tendences ir nepārprotamas – laikapstākļi kļūst neparedzamāki, tāpēc rīkiem ar kuriem pasargāt savu biznesu ir jābūt stabiliem un visu laiku jāattīstās.  

VEREINIGTE HAGEL ir uzņēmums ar pieredzi un zināšanām, kas uzkrātas 200 gadu garumā. Bez apmierinātiem klientiem šāda ilgtspējība nebūtu iespējama.  

VEREINIGTE HAGEL visos uzņēmuma darbības līmeņos sastopami gan nozares profesionāļi, gan praktizējoši lauksaimnieki. Pakalpojumā kopumā būtisks uzsvars tiek likts uz spēju zinoši (objektīvi) novērtēt apdrošināmo risku radītos zaudējumus. Balstoties uz VH Latvija veiktās aptaujas datiem vairāk kā 95% respondentu ir apmierināti ar zaudējumu izvērtēšanu un turpinās sadarbību ar VH Latvija.  

Edgars Ruža – LATRAPS valdes loceklis  

Sējumu apdrošināšanas nozīme lauksaimniecības biznesa risku pārvaldībā nav jaunums. Taču par to joprojām ir jāturpina runāt. Apsaimniekotā lauksaimniecības zeme Latvijā sastāda 1,9 miljoni ha. LAD atbalstam vidēji gadā tiek iesniegti tikai 18% no lauksaimniecības apsaimniekotās zemes.   

Pēdējos gados, klimata pārmaiņu rezultātā, arvien biežāk laikapstākļi nodara postījumus kultūraugiem. Vienīgā iespēja, kā lauksaimniekiem mazināt postošu klimata procesu ietekmi uz saimniecību pasargāšanu no lieliem zaudējumiem neiegūstot plānoto ražu, ir apdrošināt sējumus. Uz sējumu apdrošināšanu jāskatās kā risku vadības rīku, lai saglabātu saimniecības ekonomisko stabilitāti, kad netiek iegūta plānotā raža mainīgo un brīžam ekstrēmo laikapstākļu dēļ.   

Savstarpējās apdrošināšanas kompānija VEREINIGTE HAGEL ir pašu zemnieku radīts instruments, lai pasargātu saimniecības no apstākļiem, kurus nevaram ietekmēt.  

Sējumu apdrošināšanas periods pavasarī līdz 31.05.2022.

Plašāku informāciju par sējumu apdrošināšanas produktiem un to nosacījumiem iegūsiet pie saviem LATRAPS agronomiem vai LATRAPS sējumu apdrošināšanas pārstāvjiem:

LATRAPS Sējumu apdrošināšanas speciālists:

Jānis Pētersons

tālrunis:  +371 29506979

e-pasts: janis.petersons@latraps.lv

LATRAPS Sējumu apdrošināšanas vadītāja Vita Baumane

tālrunis:  +371 26160545

e-pasts: vita@latraps.com.