Mans LATRAPS

Zemkopības ministres un ārvalstu vēstnieku vizīte kooperatīvā

„Tiekoties ar vēstniekiem, uzsvēršu, ka Latvijā ražotā lauksaimnieciskā produkcija ir droša un kvalitatīva un aicināšu vēstniekus savu valstu pārtikas ķēžu veikalu uzņēmumus informēt par iespējām iegādāties un tirgot Latvijā ražotos pārtikas produktus, jo gan mūsu lauksaimniekiem, gan pārtikas ražotājiem ir iespējas palielināt gan saražotās produkcijas klāstu, gan apjomu,” uzsver zemkopības ministre Laimdota Straujuma.

Savukārt Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu vēstniekiem šā brauciena laikā skaidroja Latvijas prasību par taisnīgiem tiešajiem maksājumiem no 2014. gada pamatotību. „Ir svarīgi it visos līmeņos Eiropas Savienības valstu politiķiem, amatpersonām un pārstāvjiem pamatot Latvijas prasību par taisnīgiem tiešajiem maksājumiem un nepieciešamību tos izlīdzināt dalībvalstu lauksaimnieku starpā, lai beidzot tiktu nodrošināti vienlīdzīgi konkurences apstākļi visu dalībvalstu zemniekiem,” norāda zemkopības ministre.

Kā zināms, Latvijas lauksaimnieki joprojām saņem viszemākos tiešos maksājumus ES. Latvija prasa noteikt, lai katra dalībvalsts saņem tiešos maksājumus ne mazāk kā aptuveni 80 procentu apmērā no ES vidējā tiešo maksājumu līmeņa. Turklāt taisnīgi tieši maksājumi ir jāievieš jau no 2014. gada, kad sākas nākamais ES plānošanas periods.

Zemkopības ministre Laimdota Straujuma ar ārvalstu vēstniekiem apmeklēja lopkopības un graudkopības zemnieku saimniecību „Putriņas” Glūdas pagastā un lielāko graudkopības un rapša lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību „Latraps”.