Mans LATRAPS

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs pasniedz apbalvojumus par nozīmīgu ieguldījumu nozarē

Piektdien, 13. novembrī, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs apbalvoja 61 nozares pārstāvi – lauksaimniekus, speciālistus, zinātniekus, mācībspēkus un valsts pārvaldes darbiniekus par sasniegumiem lauksaimniecībā, meža nozarē, zivsaimniecībā un pārtikas aprites nodrošināšanā, pasniedzot Ministru kabineta (MK) Atzinības rakstu, Zemkopības ministrijas (ZM) augstāko apbalvojumu – medaļu “Par centību”, ZM Atzinības rakstu un Zivju fonda Atzinības rakstu.

MK Atzinības rakstu piešķīra:
ZM Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes departamenta Eiropas Savienības lietu nodaļas nozares padomniekam Aivaram Lapiņam;
ZM Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes departamenta Eiropas Savienības lietu nodaļas nozares padomniecei Dacei Arājai;
ZM Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes departamenta Eiropas Savienības lietu nodaļas nozares padomniekam Ričardam Derkačam;
ZM Veterinārā un pārtikas departamenta direktora vietniecei Antrai Briņķei;
ZM Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes departamenta direktoram Jānim Briedim;
ZM Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes departamenta Eiropas Savienības lietu nodaļas nozares padomniekam Ģirtam Stenderam;
ZM Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes departamenta Eiropas Savienības lietu nodaļas nozares padomniecei Olgai Orlovai;
Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) direktorei Kristīnei Kjago;
Latvijas Valsts Augļkopības institūtam (LVAI);
Zemnieku saimniecības “Jaunsirmēni” īpašniekam Valdim Dzenim
SIA “Latgales lauksaimniecības zinātnes centrs” vadītājai Dr. agr.Venerandai Stramkalei;
Biedrības “Zemnieku saeima” valdes priekšsēdētāja vietniekam lauksaimniekam Jurim Cīrulim.