Mans LATRAPS

Ziemāju apdrošināšana

 

Kad var apdrošināt sējumus izvēloties SECUFARM® LV 4?

Ziemāju sējumus iespējams apdrošināt sējas gadā līdz 15. novembrim.*

* Apdrošināšanas perioda beigu datums var mainīties atkarībā no laikapstākļiem rudenī. Aktuālā informācija atrodama interneta vietnē www.latraps.lv.

Pieejamie SECUFARM®LV 4 Produkta veidi:

  • SECUFARM®LV 4 - 15;

  • SECUFARM®LV 4 - 25,

kur 15 un 25 ir noteiktā atlīdzība procentos no apdrošinājuma summas** (skat. Hektārvērtība)  par nepārziemojušo platību.

Kultūraugi, kuriem iespējams izvēlēties SECUFARM®LV 4:

  • Labības

  • Eļļas augi.

Ziemāju sējumu plāns

Ziemāju sējumu plāns iesniedzams ziemāju sējas gadā:

  • līdz 31. oktobrim esošajiem SECUFARM®LV 4 apdrošināšanas ņēmējiem,

  • apdrošināšanas perioda ietvaros  līdz pat 15.novembrim jaunajiem SECUFARM®LV 4 apdrošināšanas ņēmējiem.

Monitorings

Rudenī eksperti var pieteikt vizīti, lai apskatītu apdrošinātos laukus un novērtētu augu attīstību pirms ziemošanas. Ja apdrošināšanas ņēmējs ir iesniedzis sējumu plānu, tomēr monitorings nav veikts, esi drošs - sējumu apdrošināšanas aizsardzība ir spēkā!

Atbildības sākums un beigas

  • Atbildība par nelabvēlīgu ziemošanas apstākļu ietekmi ziemāju kultūrām sākas ar sējas gada 15. novembri.

  • Atbildība par nelabvēlīgu ziemošanas apstākļu ietekmi ziemāju kultūrām beidzas ražas novākšanas gada 1.maijā vai līdz ar cerošanas beigām.

  • Atbildība par visiem riskiem un nelabvēlīgiem ziemas apstākļu radītiem postījumiem beidzas, ja ir sniegts ekspertu atzinums, ka ir nepieciešama lauka pārsēšana. Pārsētā kultūra attiecīgajā laukā ir jāpārapdrošina.

  • Sējumiem veiksmīgi pārziemojot, apdrošināšanas aizsardzība turpina darboties pret krusas, vētras un lietusgāžu radītiem bojājumiem.

Hektāravērtība.

Tie ir plānotās ražas ieņēmumi no viena hektāra.

**Hektāra vērtība veido apdrošinājuma summu. Balstoties uz to, zaudējumu gadījumā, tiek izmaksāta atlīdzība.

Katram audzētajam kultūraugam un/vai katram apdrošinātajam laukam nosaki hektārvērtību pats!

Vereinigte Hagel ir tiesīgs noteikt minimālo un maksimālo hektārvērtību.

Kā definējami nelabvēlīgi ziemošanas apstākļi un to radītie kulturaugu bojājumi?

Tie ir bojājumi, kas rodas sala, kailsala, mainīga sala rezultātā, augiem vai to daļām nosalstot, sapūstot, izžūstot, kā arī izsūtot zem sniega segas.

Kad un kā piesakāmi nelabvēlīgu ziemošanas apstākļu radītie bojājumi?

Nelabvēlīgu ziemošanas apstākļu bojājumi piesakāmi pavasarī, kad atsākusies augu veģetācija, ziņojot par bojājumiem aģentūrā VH Latvija vai savam apdrošināšanas pārstāvim e-pasta, fax vai iesnieguma veidā.

Atlīdzības aprēķina piemērs nelabvēlīgu ziemošanas apstākļu bojājumi gadījumā

Kultūraugs

Izvēlētais apdrošināšanas
piedāvājums

Hektārvērtība,
EUR/ha

Atlīdzība,
EUR/ha

Ziemas kvieši

SECUFARM®LV4 - 15

1000

150

Ziemas kvieši

SECUFARM®LV4 - 25

1000

250

Ziemas kvieši

SECUFARM®LV4 - 15

1200

180

Ziemas kvieši

SECUFARM®LV4 - 25

1200

300