Mans LATRAPS
Augu aizsardzības līdzekļi

Boxer 800 EC

Boxer 800 EC ir tiokarbamātu grupas herbicīds, kas efektīvi iedarbojās pret īsmūža viendīgļlapju nezālēm un virkni divdīgļlapju nezāļu. Nezāles uzņem preparātu caur meristēmu gan saknē, gan dzinumā. Visvairāk preparāts tiek uzņemts caur hipokotilu (auga stumbra posms starp dīgļlapām un saknes kakliņu).

Parametri

Nosaukums
Boxer 800 EC
Apakškategorija
Herbicīdi
Sastāvs
prosulfokarbs 800 g/l
Deva
2.0-4.0 l/ha
Kultūraugs
graudaugi, pākšaugi
Iepakojums
5 l