Mans LATRAPS
Augu aizsardzības līdzekļi

Cerone

Cerone ir augu augšanas regulators. Preparāta iedarbības rezultātā saīsinās graudaugu stiebru garums, pastiprinās stiebru mehāniskā izturība, samazinās to lokanība. Rezultātā palielinās graudaugu sējumu izturība pret veldrēšanos, kas ievērojami atvieglo labības novākšanu. Lietojot Cerone miežu tīrumos, tiek samazināta arī vārpu lūšana, līdz ar to ievērojami samazinot ražas zudumus.
Cerone iedarbības maksimālo efektivitāti var panākt tikai sējumos, kuriem veģetācijas laikā nodrošināta agrotehniski pamatota mēslošanas un augu aizsardzības sistēma. 

Parametri

Nosaukums
Cerone
Apakškategorija
Augu augšanas regulators
Sastāvs
etefons 480 g/l
Deva
0.5-1.0 l/ha
Kultūraugs
graudaugi
Iepakojums
5 l