Mans LATRAPS
Augu aizsardzības līdzekļi

Clamox + Dash

Clamox Cl ir herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu un labību - sārņaugu ierobežošanai Clearfield rapša sējumos. Clearfield tehnoloģija dod iespēju samazināt atkarību no laikapstākļiem, ierobežot nozīmīgākās nezāles un sārņaugus rapša sējumos ar vienu apstrādi, efektīvāk izmantot ražošanas jaudas un samazināt finansiālos riskus.
Clearfield tehnoloģijas daļa ir herbicīds Clamox, kas efektīvi ierobežo nozīmīgākās nezāles rapša sējumos, tai skaitā krustiežu dzimtas nezāles (tīruma zvēre, ganu plikstiņš, tīruma naudulis) un labību sārņaugus, līdz ar to nav nepieciešams veikt papildus apstrādi ar citiem herbicīdiem (piem., ar graminicīdiem). Clamox nav atkarīgs no augsnes mitruma un apstrāde tiek veikta pēc rapša un nezāļu sadīgšanas. Clamox ir piemērots visām augsnes apstrādes tehnoloģijām, tai skaitā arī tiešajai sējai.
Clamox ir paredzēts lietošanai tikai Clearfield rapša hibrīdos, ko apzīmē ar burtiem CL pie šķirnes nosaukuma, kuri ir noturīgi pret herbicīdā iekļauto darbīgo vielu imazamoksu.

Parametri

Nosaukums
Clamox + Dash
Apakškategorija
Herbicīdi
Sastāvs
metazahlors 375 g/l; imazamoks 17,5 g/l
Deva
1.5-2.0 l/ha
Kultūraugs
rapsis
Iepakojums
10 l