Mans LATRAPS
Augu aizsardzības līdzekļi

Flurostar

Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu. Ziemas miežu, ziemas tritikāles, rudzu, vasaras kviešu, vasaras miežu, vasaras tritikāles , auzu un daudzgadīgo stiebrzāļu (sēklai un lopbarībai) sējumos, ganībās un zālienā.

Parametri

Nosaukums
Flurostar
Apakškategorija
Herbicīdi
Sastāvs
fluroksipirs 180 g/l
Deva
0.46-0.8 l/ha
Kultūraugs
graudaugi
Iepakojums
5