Mans LATRAPS
Augu aizsardzības līdzekļi

Herbistar 200 ec

Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas tritikāles un rudzu sējumos.

Herbicīds satur darbīgo vielu, kas pieder augšanas un attīstības inhibitoru grupai, ko sauc par mākslīgajiem auksīniem
vai mākslīgiem augšanas regulatoriem.Augā tas traucē šūnu dalīšanās procesu. Līdzeklis tiek uzņemts ar lapām un pēc tam ātri pārvietots pa visu augu, izraisot deformāciju un augšanas kavēšanu, beigās izraisot visa auga bojāeju. Pirmās līdzekļa iedarbības pazīmes uz nezālēm ir redzamas pēc 2–3 dienām. Nezāļu iznīkšana notiek pēc 5–10 dienām. Līdzeklis apkaro ķeraiņu madaru katrā tās attīstības posmā. Līdzeklis jāizmanto labos laika apstākļos intensīvas nezāļu augšanas periodos.

Parametri

Nosaukums
Herbistar 200 EC
Apakškategorija
Herbicīdi
Sastāvs
fluroksipirs 200 g/l
Deva
0.6-1.0 l/ha
Kultūraugs
graudaugi
Iepakojums
5