Mans LATRAPS
Augu aizsardzības līdzekļi

Quelex

Quelex ir sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai. Quelex ir efektīvs pret daudzām īsmūža divdīgļlapju nezāļu sugām, ieskaitot ķeraiņu madaru, tīruma kumelīti, aso akli, balto balandu, panātrēm, ārstniecības matuzāli, tīruma pērkoni, zīda magoni. Nelietojiet Quelex sējumos ar tauriņziežu pasēju.
Atkarībā no nezāļu sugas, vizuālās iedarbības pazīmes parādīsies dažu dienu vai dažu nedēļu laikā pēc apstrādes. Pilnīga herbicīda iedarbība sagaidāma 4-6 nedēļu laikā pēc apstrādes.

Parametri

Nosaukums
Quelex
Apakškategorija
Herbicīdi
Sastāvs
metil-halauksifēns 104,2 g/kg; florasulams 100 g/kg
Deva
0.025-0.050 kg/ha
Kultūraugs
graudaugi
Iepakojums
500 g