Ienākt / reģistrēties

Videonovērošana

LPKS LATRAPS ir tiesības veikt videonovērošanu sava uzņēmuma (un to struktūrvienību) administratīvajās ēkās (objektos) un to teritorijās, ar mērķi nodrošināt drošību un sabiedrisko kārtību. Videoieraksti ir ierobežotas pieejamības informācija un tiek izmantoti tikai drošības nodrošināšanas mērķiem.

LPKS LATRAPS ir pārzinis videonovērošanai visos savos objektos, kuros tiek veikta videonovērošana.

Lai aizsargātu LPKS LATRAPS kā Darba devēja, un Biedru un klientu tiesības un ar likumu pamatotas intereses (komercnoslēpuma, piemēram, Biedru un klientu datu, saglabājamo datu u.tml.) aizsardzību, mantas un finanšu līdzekļu saglabāšanu, patērētāju tiesību nodrošināšanu) ir tiesības veikt videonovērošanu arī Darbinieku darba vietās, ievērojot Darbinieka tiesības un privātumu. Lemjot par videonovērošanu darba vietās, Darba devējs izvērtē Darbinieku videonovērošanas kā personas tiesību ierobežojuma samērīgumu ar aizsargājamo interešu svarīgumu un iespējamiem apdraudējuma riskiem. Videoieraksti ir ierobežotas pieejamības informācija un tiek izmantoti vienīgi Sabiedrības ar Normatīvo aktu pamatotu tiesību un interešu nodrošināšanai.

LPKS LATRAPS respektē personas privātumu un apsolās nododot videonovērošanas ierakstus vai izklāstīt tajos redzētās personas un to darbības trešajām pusēm, izņemot spēkā esošajos likumos un normatīvajos aktos paredzētajos izņēmuma gadījumos (piemēram: Tiesībsargājošo iestāžu pieprasījums).

 

Uz ziņu sarakstu