Mans LATRAPS

Kā pieņemt lēmumu par ziemāju pārsēšanu vai atstāšanu

Šogad ziema, lai arī bijusi viena no maigākajām Eiropā, ir sagādājusi lielas problēmas Latvijas zemniekiem. Jau tagad ir skaidrs, ka lielas ziemāju platības būs jāpārsēj!

Kā pieņemt lēmumu atstāt vai pārsēt? Palīdzēt var tikai viena metode – skaitīšana. Ir jāsaskaita, cik augi uz kvadrātmetru ir palikuši dzīvi.

Saliekot metramērus 1m x 1m x 1m x 1m izveidojas 1m2 liels laukums, kurā saskaitām augus. Apdrošināšanas speciālisti no Vācijas iesaka, ja uz 1m2 ir palikuši dzīvi 120 augi, šādu sējumu var atstāt. Taču jāņem vērā arī sējuma vienmērība. Agrā pavasarī kvieši var paspēt sacerot un veidot pietiekami lielu ražu. Taču vienmēr jāatceras, ka optimālais produktīvo stiebru skaits uz 1m2 ir aptuveni 400 – 500, ko spēj nodrošināt 200 – 300 augi, pie noteikuma, ja vēl notiks cerošana.

Ko darīt, ja ziemas kvieši ir ievērojami izretojušies? Labs variants ir piesēšana ar vasaras kviešiem. Pieredze rāda, ka nogatavošanās iestājas diezgan vienlaicīgi, mazliet vairāk uzmanības ir jāpievērš augu aizsardzībai, it sevišķi augu augšanas regulatoru un herbicīdu lietošanai. Atkarībā no pārziemojušo ziemas kviešu skaita uz kvadrātmetru, piesējot jāizvēlas izsējas norma 200 – 400 dīgstošas sēklas uz 1m2. Ja sējums ir nevienmērīgs, „pleķains”,  var piesēt tikai retākās sējuma vietas.

Ja kviešu sējums ziemā ir stipri bojāts, jāpieņem lēmums par pārsēšanu. Šajā gadījumā parādās vairāk izvēles iespēju, ko sēt.

1. Vasaras kvieši. Ņemot vērā, ka vasarāji slikti cero, izsējas norma 500 – 550 dīgstošas sēklas uz 1m2. Var sēt gan tiešajā sējā, gan izmantojot minimālo augsnes apstrādi. Pāraršana nav nepieciešama.

2. Citas vasarāju labības: mieži, auzas, vasaras tritikāle. Nav ieteicams pārsēt, izmantojot tiešo sēju, jo daļa ziemas kviešu izdzīvos un radīs nevēlamus piemaisījumus, kas var ierobežot graudu pieņemšanu pārtikā. Arī veicot minimālo apstrādi ziemāji netiek pilnībā iznīcināti. Šajā gadījumā ieteicama būtu augsnes pāraršana, vai arī daudz ātrāks un lētāks variants, pirms vasarāju sējas ziemāju lauku apstrādāt ar ātrdabīgu glifosātu grupas produktu (Roundup ACE 0,75 - 1,0 l/ha, Ranger u.c. 2,0 l/ha). Lietojot Roundup ACE – sēju drīkst uzsākt jau 3. dienā pēc apstrādes, pēc „parasto” glifosātu lietošanas nepieciešams mazliet ilgāks laiks.

3. Divdīgļlapju kultūras – vasaras rapsis, lauka pupas. Šeit galvenā uzmanība ir jāpievērš – vai un ar kādu herbicīdu sējumi ir apstrādāti rudenī. Ņemot vērā rudens herbicīdu spēcīgo augsnes iedarbību, pārsējot nebūtu ieteicams izvēlēties rapsi! Lauka pupas būtu sējamas tikai pēc augsnes pāraršanas, vai intensīvas ausnes irdināšanas vismaz 15 cm dziļumā. Ja rudens herbicīdi nav lietoti, pārsēt sējumus ar vasaras rapsi vai lauka pupām var bez ierobežojuma.

Vērtējot ziemas rapša pārziemošanu, vispirms ir jāveic lauka vienmērības vizuālais novērtējums, pēc tam ir jāskaita pārziemojušo augu skaits uz 1m2.  Ziemas rapsim pilnīgi pietiekami, ja ir pārziemojuši 10 vienmērīgi un spēcīgi augi uz 1m2. Atsevišķos gadījumos, it sevišķi hibrīdajām šķirnēm labas ražas iegūšanai var pietikt pat ar 7 spēcīgiem augiem. Tas viss ir iespējams pateicoties tam, ka rapsis spēcīgi zarojas un aizpilda tukšās vietas. Taču jāņem vērā, ka šādos sējumos parasti parādās problēmas ar nezālēm, it sevišķi retākajās vietās un būtu ieteicama miglošana ar herbicīdu (Galera, Lontrels).

Ja ziemas rapša lauku nepieciešams pārsēt, jāņem vērā, ka praktiski visi lauki rudenī ir apstrādāti ar augsnes iedarbības herbicīdiem, tāpēc tas rada zināmas problēmas.

1. Ziemas rapša pārsēšanai visieteicamāk būtu izvēlēties – vasaras rapsi. Rudenī lietotais herbicīds būs saglabājis daļu savas efektivitātes, tāpēc atsevišķos gadījumos iespējams pat samazināt pavasarī lietojamā herbicīda devu (Galera 0,3 l/ha). Lietojot Roundup ACE – sēju drīkst uzsākt jau 3. dienā pēc apstrādes, pēc „parasto” glifosātu lietošanas nepieciešams ilgāks laiks. Jāņem vērā, ka šogad iegādātā vasaras rapša sēkla nebūs apstrādāta ar insekticīdu, tāpēc būs nepieciešama papildus kontrole un lauku apstrāde ar kontakt- iedarbības insekticīdiem, tūlīt pēc sējas un agrās augu attīstības stadijās.

2. Nebūtu ieteicama piesēšana ar vasaras rapsi, jo veģetācijas periodi ziemas un vasaras rapsim ir ļoti atšķirīgi. Ja tomēr izvēlamies piesēšanu, vajadzētu izvēlētie ļoti agras šķirnes (Forte, Highlight).

3. Labības... Sarežģīts jautājums, ņemot vērā to, ka rudenī ir lietots herbicīds. Teorētiski labības sēt nav ieteicams, bet, ja cita varianta nav – jāveic augsnes pāraršana vai irdināšana vismaz 15 cm dziļumā.

4. Lauka pupas – jāievēro tie paši nosacījumi, kas gadījumā ar labībām, tātad pāraršana vai augsnes irdināšana vismaz 15 cm dziļumā.

Skaidrs ir viens, ka šī sezona nebūs viegla, bet ir jāstrādā, tad mums kopā izdosies!