Mans LATRAPS

LATRAPS svin 13. dzimšanas dienu

LATRAPS svin savu 13. dzimšanas dienu. LATRAPS vadītājam Edgaram Ružam pasniegts Zemkopības ministrijas augstākais apbalvojums – medaļa „Par centību”!

9. maijā, LATRAPS svinēja savu 13. dzimšanas dienu. Ciemos Elejā bija ieradusies zemkopības ministre Laimdota Straujuma un ministrijas pārstāvji, Lauku atbalsta dienesta direktore Anna Vītola-Helviga un Zemgales reģionālas lauksaimniecības pārvaldes vadītājs Viesturs Reinfelds, Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune, Latvijas Lauksaimniecības Kooperatīvu asociācijas pārstāvji, Zemnieku Saeimas pārstāvji.

Gan kā gaviļnieki, gan kā sveicēji svinīgajā pasākumā piedalījās LATRAPS dibinātāji, biedru pārstāvji, valde un darbinieki.

Ministre Laimdota Straujuma sveica kooperatīvu svētkos un īpaši godināja tā vadītāju Edgaru Ružu, pasniedzot Zemkopības ministrijas augstāko apbalvojumu – medaļu „Par centību”.

   

Edgars Ruža ir ieguldījis lielu darbu, pārliecinot zemniekus, ka bez kooperācijas labus rezultātus un ekonomisko labklājību zemnieki nesasniegs. Šodien par kooperāciju runā daudzi, taču toreiz – 90-to gadu beigās, šai idejai vēl nebija atbalsta ne starp zemniekiem, ne valsts līmenī.

Laikā, kad Latvijas graudu tirgus bija absolūti stihisks, zemnieku domubiedru grupas lielākais sapnis bija vēlme mainīt pastāvošo kārtību, izveidojot uzņēmumu, kura kontrolētāji un noteicēji būtu tikai un vienīgi Latvijas zemnieki. Par šī sapņa iespējamo realizāciju Edgars Ruža ne mirkli nešaubījās. 2000. gadā 12 Zemgales reģiona zemnieki nolēma izveidot savu kooperatīvu LATRAPS un Edgars Ruža kļuva par kooperatīva vadītāju. Graudu tirgus sakārtošana bija viens no pirmajiem kooperatīva uzdevumiem.

Pateicoties tam, ka LATRAPS ir atvērts ikvienam graudu/rapšu audzētājam, kooperatīvs no 12 biedriem – dibinātājiem, ir strauji attīstījies un patreiz apvieno vairāk kā 670 zemniekus visā Latvijā. Vienas saimniecības apstrādājamā platība ir no 20 ha līdz pat 6000 ha.

Veiksmīgi vadītā kooperatīva darbība un stratēģijas plānošana ir ļāvusi saglabāt LATRAPS neatkarību bez ārvalstu kapitāla līdzdalības un kooperatīvs ir kļuvis par vienu no Baltijā stabilākajiem uzņēmumiem lauksaimniecības nozarē.

Edgara Ružas godprātīgā attieksme pret sadarbības partneriem ir aiz daudzām jūrām un okeāniem radījusi vislabāko reputāciju gan LATRAPS, gan Latvijas lauksaimniekiem kopumā. LATRAPS aizsāktais graudu eksports bija veiksmīgs un pārliecinošs. Tas joprojām pozitīvi atsaucas ne tikai uz LATRAPS, bet arī uz pārējo šīs nozares uzņēmumu šodienas darījumiem.

Ar savām izteikti spēcīgajām līdera īpašībām – spēju riskēt, uzsākt līdz tam nezināmus ceļus un pārliecināt sekotājus par savas idejas dzīvotspēju,  Edgars Ruža ir veidojis Latvijas lauksaimniecības kooperācijas pamata filozofiju, kas patreiz ir izvirzījusi Latvijas lauksaimniecības kooperāciju stipri priekšā pārējām Baltijas valstīm.

LATRAPS panākumi ne tikai veicinājuši kooperatīva biedru saimniecību attīstību, bet devuši būtisku ieguldījumu visā Latvijas lauksaimniecībā.