Mans LATRAPS

Pirmā miglošana LPKS LATRAPS demo laukā

Šodien 07.05.2013 tika veikta pirmā miglošana LPKS LATRAPS demo laukā, kurā ir iesētas 14 dažādas ziemas kviešu šķirnes. Agrākās šķirnes ir sasniegušas cerošanas fāzes beigas. Ziemotspējīgās nezāles ir atsākušas veģetāciju un ir sadīgušas arī īsmūža nezāles. Tāpēc tika pieņemts lēmums, veikt apstrādi ar regulatoru un arī ar herbicīdu.

Recepte:

Cikocels 1,5 l/ha
Granstars 20 grami + Starane XL 0,8 l/ha
Yara Vita Gramitrel – 2,5 l/ha
Kontakts – 0,1 l/ha
Savukārt pirmā papildmēslošana tika veikta 25.04.2013 ar Amonija nitrātu 300 kg/ha.

Sagatavoja: LPKS "LATRAPS" Lauksaimniecības nodaļas vadītājas vietnieks Ģirts Ozols