Mans LATRAPS

Kā pievienoties kooperatīvām?

Par  LATRAPS Biedru var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, kura nodarbojas vai gatavojas nodarboties ar rapšu audzēšanu un graudkopību, kā arī atzīst un apņemas pildīt Sabiedrības statūtus.

Iestāšanās iesniegums juridiskajām un fiziskajām personām pieejams šeit