Mans LATRAPS

Vērtības

DURVIS UZ PASAULI

LATRAPS ir Latvijas lauksaimniekiem piederošs, Baltijas reģiona vadošais agrobiznesa kooperatīvs un mūsdienīgas lauksaimniecības virzītājspēks!

VEIDOJAM SAVU PARTNERU STABILU IZAUGSMI:

• ar efektīvu, pārredzamu, uzticamu, elastīgu un prognozējamu piegādes ķēdi no sēklas līdz ražai, no lauka līdz pasaules virtuvēm;
• ar spēcīgu pārstāvību globālajos graudu tirgos;
• ar piekļuvi izciliem augkopībai nepieciešamajiem  produktiem un pakalpojumiem;
• ar ilgtspējīgas, zināšanās balstītas un inovatīvas lauksaimniecības vides izveidi.

VEIDOJAM LATVIJU PAR LABĀKU VIETU, KUR DZĪVOT UN STRĀDĀT!


Savu darbību balstām šādās vērtībās:
 
Sadarbība

Mēs rīkojamies tā, lai visas ieinteresētās puses vērtētu LATRAPS kā uzticamu darba devēju, sadarbības partneri un sabiedrības dalībnieku, kas rīkojas saskaņā ar pašu definētajām vērtībām.
Uz mums var paļauties, jo pārdomāti paužam savas apņemšanās un izpildām solījumus.
Skaidri un savstarpēji saprotami sadarbības principi, vienādi spēles noteikumi visiem un konsekventa rīcība ļauj citiem rēķināties ar mums. 

Uzzināt vairāk

Izcilība

Mūsu pašu izvirzītie mērķi un ārējās pasaules radītās iespējas un izaicinājumi ļauj mums pierādīt, ka līdz šim sasniegtais nav griesti – mēs varam vēl labāk!

Mēs esam paraugs citiem, kā sniegt kvalitatīvus un inovatīvus produktus un pakalpojumus, gudri izmantojot nozares tradīcijas, līdz šim uzkrāto profesionālo pieredzi un pastāvīgi apgūstot jauno.

 Ar savu darbu, rezultātiem un sasniegumiem mēs sekmējam ilgtspējīgu lauksaimniecības nozares attīstību Latvijā.

Uzzināt vairāk

Uzticamība

Mēs rīkojamies tā, lai visas ieinteresētās puses vērtētu LATRAPS kā uzticamu darba devēju, sadarbības partneri un sabiedrības dalībnieku, kas rīkojas saskaņā ar pašu definētajām vērtībām.

Uz mums var paļauties, jo pārdomāti paužam savas apņemšanās un izpildām solījumus.

Skaidri un savstarpēji saprotami sadarbības principi, vienādi spēles noteikumi visiem un konsekventa rīcība ļauj citiem rēķināties ar mums. 

Uzzināt vairāk

Atbildība

Mēs apzināmies savu nozīmīgo vietu ekosistēmā un aktīvi iesaistāmies lauksaimniecības nozares un vides ilgtspējīgā attīstībā.

Godprātīga savu amata pienākumu veikšana, rūpes par darba vidi, tās drošību un kārtību, un taupīga resursu izmantošana ir katra mūsu darbinieka atbildība.

Mēs izglītojam sabiedrību, kā, atbildīgi saimniekojot, saglabāt un vairot lauku vides pievilcību un daudzveidību.

Uzzināt vairāk