Mans LATRAPS

LATRAPS aizsākto stāstu turpinās Roberts Strīpnieks!

Edgara Ružas aizsākto LATRAPS veiksmes stāstu turpinās Roberts Strīpnieks.

Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības LATRAPS Padomes priekšsēdētājs Valters Bruss paziņo, ka nākamais LATRAPS vadītājs būs Roberts Strīpnieks, līdzšinējais A/S “Latvijas valsts meži” valdes priekšsēdētājs.

Izmaiņas Latvijas lielākā lauksaimniecības uzņēmuma LATRAPS valdē notiks no 2022. gada 17. janvāra, jo tā izveidotājs un ilggadējais vadītājs Edgars Ruža pagājušajā nedēļā informēja par savu lēmumu turpmāk strādāt tikai ar stratēģijas un attīstības projektiem.

„LATRAPS ir ne tikai nozares, bet arī Latvijas veiksmes stāsts. Tas ir panākts ar stratēģisku skatu nākotnē, ar inovācijām un izaicinājumiem, ar izcilu kopīgā biznesa vadību,” saka Valters Bruss, LATRAPS padomes priekšsēdētājs. „Mēs esam izauguši līdz tādam mērogam, kas pieprasa operatīvās vadības un attīstības vadības dalīšanu. Tāpēc esmu ļoti gandarīts, ka operatīvajā vadībā esam piesaistījuši ārkārtīgi spēcīgu un gudru vadītāju, Robertu Strīpnieku, bet stratēģijas un attīstības jomā, pie jau iesāktajiem un jauniem projektiem, darbu turpina Edgars Ruža. Šo abu vadītāju līdz šim paveiktais runā pats par sevi. LATRAPS kļūst vēl stiprāks!” saka Valters Bruss.

LATRAPS ir lielākais lauksaimniecības uzņēmums, bet graudkopība vienu no spēcīgākajām tautsaimniecības nozarēm valstī, nodrošinot ievērojamu daļu no Latvijas kopējā eksperta apjoma. LATRAPS vairākus gadus tiek atzīts par lielāko Latvijas lauksaimniecības uzņēmumu, jo sasniedz lielāko apgrozījumu gada griezumā, kā arī daudzus gadus ir viens no TOP3 Latvijas privātā kapitāla uzņēmumiem.

“Mums bija ārkārtīgi svarīgi atrast spēcīgu uzņēmuma vadītāju, kura mērogs un vērtības sakristu ar LATRAPS vērtībām un mērķiem, tāpēc ir patiess prieks un gandarījums, ka Roberts Strīpnieks izlēma pievienoties mūsu komandai, “uzsver Edgars Ruža, LATRAPS valdes priekšsēdētājs. “Esmu pārliecināts, ka viņa vadībā LATRAPS kļūs par vēl spēcīgāku nacionālo uzņēmumu pasaules mērogā.”    

Jau šobrīd uzņēmums eksportē gandrīz 70% graudaugu produkcijas uz vairāk nekā 30 pasaules valstīm, ir partneris SIA „Alpha Osta” terminālim un uzsākts projekts pie zirņu proteīna ražotnes izveides Jelgavā, kas būs pirmā šāda veida rūpnīca Austrumeiropā.

“Jau ilgāku laiku, pārdomājot par jaunu un izaicinošu darbu, mani būtiskākie kritēriji bija Latvijas tautsaimniecībai nozīmīgs nacionālā kapitāla uzņēmums, kurā saredzu iespējas nākotnes izaugsmei gan uzņēmumam, gan arī sev. Piedāvājums vadīt LATRAPS valdi bija negaidīts, tomēr ļoti interesants un es gribu izteikt pateicību par šo ļoti augsto novērtējumu,” saka Roberts Strīpnieks.”

“LATRAPS ir tradicionālu nozaru apvienojums ar modernāko uzņēmējdarbības pieeju ražošanā, tirdzniecībā, loģistikā, inovāciju ieviešanā un finanšu risinājumu izmantošanā. LATRAPS ir Latvijas zemkopības ekosistēma ar pamatīgām, dziļām, izcilām vērtībām, un milzīgu potenciālu! Uzņēmuma vadības uzdevums ir īstenot šo potenciālu – efektīvi un ilgstpējīgi, balstoties uz daudzpusēji izdevīgas sadarbības principiem. Šis ir uzņēmums ar plašām attīstības iespējām un esmu apņēmības pilns, uzņemoties šo izaicinājumu," saka Roberts Strīpnieks.