Mans LATRAPS

YaraVita MANTRAC PRO

 

Parametri

Nosaukums
YaraVita MANTRAC PRO
Sastāvs
Mn 500 g/l
Deva
0.5 - 1.0 l/ha
Iepakojums
5 l