Mans LATRAPS

2023. gada akcijas!

2023. GADA AUGKOPĪBAS AKCIJAS!

 

LATRAPS lauksaimniek!

Lai, izvēloties piemērotākos risinājumus saviem kultūraugiem, jūs būtu informēti arī par papildus ieguvumiem, šeit esam apkopojuši BAYER kompānijas piedāvājumus veiksmīgai sadarbībai ar LATRAPS 2023. gada sezonā.

Vairāk informācijas: pie mūsu LATRAPS agronomiem - konsultantiem!

Plaša spektra augsnes un pieskares iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju un atsevišķu viendīgļlapju nezāļu ierobežošanai rudenī ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu un ziemas tritikāles sējumos. 

Apstrādājamās kultūras: ziemas un vasaras rapsis.

Sistēmas iedarbības herbicīds labības- sārņaugu, īsmūža viendīgļlapju nezāļu (izņemot maura skareni) un ložņu vārpatas apkarošanai ziemas un vasaras rapša, lopbarības biešu un cukurbiešu, pupu un zirņu sējumos. 

Apstrādājamās kultūras: ziemas un vasaras rapsis, lopbarības bietes, cukurbietes, pupas, zirņi

Plaša spektra augsnes un kontakta iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju un viendīgļlapju nezāļu apkarošanai rudenī.

Apstrādājamās kultūras: ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle.

Plaša spektra augsnes un pieskares iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju un atsevišķu viendīgļlapju nezāļu ierobežošanai rudenī ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu un ziemas tritikāles sējumos. 

Apstrādājamās kultūras:  ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu un ziemas tritikāles sējumos. 

Sistēmas un pieskares iedarbības fungicīds ziemas kviešu, ziemas miežu, ziemas tritikāles, rudzu, vasaras kviešu, vasaras miežu, vasaras tritikāles un auzu sēklas materiāla kodināšanai.

Apstrādājamās kultūras: ziemas kvieši, ziemas mieži, ziemas tritikāle, rudzi, vasaras kvieši, vasaras mieži, vasaras tritikāle un auzu sēklas.