Mans LATRAPS

Biežāk uzdotie jautājumi

 Kādus riskus sedz apdrošināšana?

Apdrošināšana sedz krusas, vētras, lietusgāžu, nelabvēlīgu ziemas apstākļu ietekmes, katastrofāla sausuma radītos zaudējumus, kuru rezultātā ir radies kvantitatīvs un, atsevišķu kultūru gadījumā, kvalitatīvs ražas samazinājums. Iestājoties apdrošināšanas gadījumam ilgstoša lietus rezultātā, tiek izmaksāta fiksēta zaudējumu kompensācija, neatkarīgi no patieso zaudējumu apmērā.

Ko nesedz apdrošināšana?

Apdrošinātājs nenes atbildību par zaudējumiem, kas, piemēram:

 • ir apdrošināto risku sekas un jau pastāv apdrošināšanas spēkā stāšanās brīdī jeb pastāvošie riski;

 • iestājās, jo tika pārkāpti labas saimniekošanas pamatprincipi;

 • radušies augu slimību vai kaitēkļu bojājumu dēļ, neņemot vērā veicinošos faktorus un neatkarīgi no tā, vai tās ir apdrošināšanas gadījuma iestāšanās sekas.

Vai ir kādi ir apdrošināšanas seguma ierobežojumi?

! Ja zaudējumu pakāpe laukā sasniegusi vismaz 8%, tad tiek atlīdzināti līdz pat 100% ražas kvantitatīvo zudumu.

Šim regulējumam pastāv izņēmumi, kas attiecināmi uz atsevišķām augu sugām vai kultūraugu grupām, riskiem, kā arī uz augu attīstības stadijām. Piemēram, zaudējumi, kas radušies nelabvēlīgu ziemošanas apstākļu rezultātā un labības veldre tiek atlīdzināti ar noteiktu atlīdzības summu (procentos no apdrošinājuma summas) par kuru vienojas slēdzot apdrošināšanas līgumu.

Kādi jaunumi stājušies spēkā?

! Katastrofāla sausuma gadījumā tiek izmaksāta fiksēta atlīdzība -20%, 40% vai 60% apmērā, kas atkarīga no zaudējumu pakāpes. Savukārt ilgstoša lietus gadījumā maksimālais kompensācijas apmērs ir 10% no attiecīgā lauka apdrošinājuma summas ( 2019. gada rudens).

Katru pavasari ir 15. aprīlim iespēja iespēja apdrošināt sējumus pret katastrofāla sausuma un ilgstošu lietavu risku. ( sākot no 2020. gada pavasara) 

Kur darbojas apdrošināšana? Vai apdrošināšana darbojas visos saimniecības laukos?

Apdrošināšanas vieta ir apdrošinājuma ņēmēja uzņēmumā apsaimniekotās platības uz kurām ir attiecināms apdrošināšanas līgums. Tie var būt visi lauki vai arī tikai daži.

Kās jāņem vērā apdrošinoties, kādas ir līgumiskās saistības?

Apdrošinājuma ņēmējam ir pienākums:

 • informēt apdrošinātāju par riska faktoriem, kuri ir būtiski, lai noslēgtu apdrošināšanas līgumu;

 • informēt par saimniecības īpašnieka maiņu;

 • kultūraugu ražu apdrošināt pie viena apdrošinātāja, kurš piedāvā segumu par ražas ieņēmumu zaudējumiem;

 • iesniegt sējumu/stādījumu plānu un ar to saistītās izmaiņas;

 • veikt maksājumu par polisi;

 • 3 darba dienu laikā informēt par riska iestāšanos;

 • piedalīties zaudējumu izvērtēšanā un veikt risku mazinošus pasākumus.

Kad sākas un beidzas apdrošināšanas segums – apdrošināšanas līgumā paredzētie riski un gadījumi, kuros iestājas apdrošniātāja pienākums izmaksāt atlīdzību?

Noteicošais, lai apdrošināšanas aizsardzība stātos spēkā, ir informācija, kāda norādīta piedāvājumā, kā arī polisē.
Apdrošināšanas pakas ietvaros, atsevišķu apdrošināto risku gadījumā var būt noteikts atšķirīgs seguma laiks.
Apdrošinātāja atbildība beidzas līdz ar apdrošinātā kultūrauga novākšanu vai apdrošinātās platības aparšanu, priekšlaicīgu novākšanu vai apdrošināt objekta cita veida neeksistēšanas gadījumā.

Kādi ir sējumu apdrošināšanas periodi?

 • Sējumu apdrošināšanas periods pavasarī parasti līdz 31. maijam. Var tikt pagarināts.

 • Sējumu apdrošināšanas periods rudenī parasti līdz 15. novembrim. Var tikt pagarināts.

Kādi  ir ieguvumi apdrošināties ar VH Latvija starpniecību:

 • Vereinigte Hagel seko līdzi klimata izmaiņām un piedāvājumā iekļauj segumu arvien jauniem riskiem. 2020. gada jaunumi – sausuma un ilgstošu lietavu apdrošināšana. Nākamās sezonas jaunums – iespēja apdrošināt sējumus pret pavasara salnām.

 • Jaunu risku iekļaušana piedāvājumā pašos pamatos sākas ar metodikas izstrādi, kas iekļauj dažādus izmēģinājumus, jo pats svarīgākais ir objektīvi un precīzi novērtēt apdrošināto risku radītās sekas uz ražas apmēru.

 • Darbojamies pēc principa “lauksaimnieks - lauksaimniekam”. 

​​

Kā var apdrošināt sējumus? 

Apdrošināšanas iesniegumus iespējams iesniegt elektroniski – https://ej.uz/LATRAPS-apdrosinasana

Kā arī klātienē, visos LATRAPS birojos.

Plašāku informāciju par sējumu apdrošināšanas produktiem un to nosacījumiem iegūsiet pie saviem LATRAPS agronomiem, klientu apkalpošanas speciālistiem  un LATRAPS sējumu apdrošināšanas pārstāvjiem:

LATRAPS Sējumu apdrošināšanas speciālists: Jānis Pētersons

tālrunis:  +371 29506979

e-pasts: janis.petersons@latraps.lv.

LATRAPS Sējumu apdrošināšanas vadītāja: Vita Baumane

tālrunis:  +371 26160545

e-pasts: vita@latraps.com, latvija@vereinigte-hagel.lv.